• دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم اتوماتیک
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم دوکابین
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 410 عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 510
استرچ کش (سلفون کش)
تاریخ زن
تسمه کش
دستگاه سیل ظروف
دوخت پلاستیک
دوخت صنعتی
سیل القایی
دوخت ریلی (سیل ریلی)
سیل لیوانی
دوخت پدالی (پرس پدالی)
دستگاه بسته بندی شیرینک
دستگاه بسته بندی وکیوم
استرچ پالت (پالت پیچ)
چسب زن (چسب کش)
دستگاه های بسته بندی صنعتی