• دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم اتوماتیک
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم دوکابین
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 410 عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 510
استرچ کش صندوقی (سلفون کش)
استرچ کش صندوقی (سلفون کش)
استرچ کش دستی (سلفون کش)
استرچ کش دستی (سلفون کش)
استرچ کش تمام اتوماتیک
استرچ کش تمام اتوماتیک