کاتالوگ

Up

کاتالوگ ها

دوخت L اتوماتیک
تسمه کش اتومات
دوخت ریلی 770 (سیل ریلی)
دوخت ریلی 810 و 1010 (سیل ریلی)
دوخت ریلی با تزریق گاز
دوخت ریلی 980 و 1010 (سیل ریلی)
دوخت ریلی 770 و 1120 (سیل ریلی)
بوجاری-پولیش-دستچین-حبوبات
بسته بندی پودری
کانوایر ثقلی
سیل ظروف - سیل لیوانی
سیل ظروف - سیل لیوانی
دوخت های دستی رومیزی
دوخت مگنتی و دوخت پرتابل
تاریخ زن و جت پرینتر
دوخت های پدالی
چسب زن نیمه اتوماتیک