• دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم اتوماتیک
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم دوکابین
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 410 عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 510
دوخت پدالی آلومینیومی (پرس پدالی)
دوخت پدالی آلومینیومی (پرس پدالی)
دوخت پدالی المنتی دوفک (پرس پدالی)
دوخت پدالی المنتی دوفک (پرس پدالی)
دوخت پدالی برنجی (پرس پدالی)
دوخت پدالی برنجی (پرس پدالی)
دوخت مگنتی
دوخت مگنتی