• دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم اتوماتیک
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم دوکابین
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 410 عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 510
تسمه کش اتوماتیک
تسمه کش اتوماتیک
تسمه کش نیمه اتوماتیک دورباز
تسمه کش نیمه اتوماتیک دورباز
تسمه کش رومیزی
تسمه کش رومیزی
تسمه کش نیمه اتوماتیک کابینی
تسمه کش نیمه اتوماتیک کابینی
تسمه کش  تمام اتوماتیک 80120
تسمه کش تمام اتوماتیک 80120