• دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم اتوماتیک
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم دوکابین
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 410 عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 510
سیل وکیوم 2قالبه
سیل وکیوم 2قالبه
سیل وکیوم اتوماتیک
سیل وکیوم اتوماتیک
سیل وکیوم روتاری
سیل وکیوم روتاری