• دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم اتوماتیک
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم دوکابین
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 410 عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 510
چسب زن (چسب کش) سه موتوره 50×50
چسب زن (چسب کش) سه موتوره 50×50
چسب زن (چسب کش) اتوماتیک 50×50
چسب زن (چسب کش) اتوماتیک 50×50
چسب زن (چسب کش) فول اتوماتیک 50×50
چسب زن (چسب کش) فول اتوماتیک 50×50
چسب زن (چسب کش) دوموتوره 50×60
چسب زن (چسب کش) دوموتوره 50×60
چسب زن (چسب کش) دوموتوره 50×60
چسب زن (چسب کش) دوموتوره 50×60