• دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم اتوماتیک
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم دوکابین
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 410 عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 510
شیرینک کابینی
شیرینک کابینی
شیرینک تونلی
شیرینک تونلی
شیرینک تونل 25×45
شیرینک تونل 25×45
شیرینک تمام اتوماتیک  30×50
شیرینک تمام اتوماتیک 30×50
دوخت ال
دوخت ال
شیرینک پلی اتیلن
شیرینک پلی اتیلن
شیرینک کابینی کانوایردار
شیرینک کابینی کانوایردار
شیرینک پلی اتیلن  30×50
شیرینک پلی اتیلن 30×50
دوخت و تونل شیرینک
دوخت و تونل شیرینک
شیرینک پلی اتیلن
شیرینک پلی اتیلن
شیرینک جدید 1×2
شیرینک جدید 1×2
دوخت L اتوماتیک 554
دوخت L اتوماتیک 554
دوخت L اتوماتیک 564
دوخت L اتوماتیک 564