پدالی برنجی (پرس پدالی)

پدالی برنجی (پرس پدالی)

  • قابلیت دوخت انواع فیلم ها ، فویل آلومینیوم
  • دارای المنت حرارتی کوره ای
  • عرض دوخت 14 میلیمتر
  • دوخت شطرنجی شکل
  • در دو مدل40،30 سانتیمتر