پدالی آلومینیومی (پرس پدالی)

پدالی آلومینیومی (پرس پدالی)

  • قابلیت دوخت PE و PPو PVC
  • در دو مدل ساده و کاتردار
  • عرض دوخت 2 میلیمتر
  • سبک و کارا با کیفیت بالا
  • در چهار مدل 80،60،40،30 سانتیمتر