شیرینک بر رومیزی

شیرینک بر رومیزی

  • سیستم عملکرد حرارتی
  • قابلیت دوخت و برش انواع فیلم شیرینک PVC و POF
  • رولر جهت قرار دادن فیلم
  • مناسب برای تولید پاکت شیرینک در حجم پایین برای واحد های تولیدی