کاتالوگ

Up

کاتالوگ ها

شیرینک پلی اتیلن
شیرینک تونل و شیرینک کابینی کانوایردار
شیرینک پلی اتیلن ، دوخت و تونل
چسب زن نیمه اتومات
دوخت ریلی با تزریق گاز
دوخت ریلی 770 (سیل ریلی)
دوخت ریلی 810 و 1010 (سیل ریلی)
دوخت ریلی 980 و 1010 (سیل ریلی)
دوخت ریلی 770 و 1120 (سیل ریلی)
تسمه کش نیمه اتومات
تسمه کش اتومات
دوخت پدالی (پرس پدالی)
دوخت مگنتی و دوخت پرتابل
تاریخ زن اتومات - جت پرینتر
تاریخ زن نیمه اتومات - تاریخ زن دستی
سیل لیوانی 1